`

Tarieven

Hieronder vindt u de behandelingen met de bijbehorende codes en bedragen die ik aanbied. Mocht u vragen hebben over een behandeling, neem dan contact met mij op.


Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min) € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min) € 13,07
M03 Gebitsreiniging (per 5 min) € 13,07
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,83

Tandvleesbehandelingen (T)
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T22 Grondig reinigen wortel per element € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
(daarnaast zullen nog de techniekkosten worden gedeclareerd)

Verdoving (A)
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,58

Overig
C90 Niet nagekomen afspraak € 50,00

In de praktijk worden voornamelijk de M-codes en de T-codes gebruikt.

De hierboven genoemde tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2020.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa: www.nza.nl, dan wel naar de website van de NVM: www.mondhygienisten.nl

Consultatie en diagnostiek
Als u op komt voor de eerste afspraak is het van belang dat u een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs/paspoort) en uw verzekeringsbewijs meeneemt. Dit om uw patiëntgegevens zo snel mogelijk te kunnen invoeren. Voorafgaande aan het mondonderzoek zal ik een algemene gezondheidsvragenlijst met u doornemen. Als er bijzonderheden/beperkingen zijn, heeft u de gelegenheid dit te bespreken met de mondhygiënist. Vervolgens wordt de mond onderzocht. Aan de hand van een tandvleesscore wordt bepaald of het noodzakelijk is om de gebitssituatie vast te leggen in een parodontiumstatus of een DPSI-score. In een parodontiumstatus wordt de conditie van het tandvlees rondom alle tanden en kiezen schematisch weergegeven. Zijn er pockets die dieper zijn dan de maximale 3mm, dan spreken we over een gingivitis/parodontitis. Na alle gegevens verzameld te hebben bespreekt de mondhygiënist situatie van uw mond met u en wordt er een behandelplan opgesteld. Een eerste afspraak neemt gemiddeld 45-60 minuten in beslag. Afhankelijk van de ernst van de situatie worden er eventueel vervolgafspraken gemaakt.

Preventieve mondzorg
Bij pockets van maximaal 4-5 mm is er sprake van een oppervlakkige ontsteking van het tandvlees (gingivitis). Het tandvlees is rood en gezwollen en bloedt gemakkelijk bij het poetsen of bij het gebruik van tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Door het uitgebreid verwijderen van de plaque en het tandsteen door de mondhygiënist en een juiste zelfzorg kan gingivitis makkelijk worden genezen. Uiteraard vertelt uw mondhygiënist u precies hoe u het beste uw mond kunt reinigen en welke middelen u daarvoor kunt gebruiken.

Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
Deze behandeling vindt plaats wanneer er parodontitis is geconstateerd. Meestal komt u meerdere keren voor het grondig reinigen van de worteloppervlakken van de tanden en kiezen. De mondhygiënist geeft u uitgebreid instructie hoe u zelf uw mond schoon moet houden en welke hulpmiddelen u hiervoor kunt gebruiken. Door een goede samenwerking en inspanning kan er resultaat behaald worden!

Evaluatie tandvleesbehandeling
Natuurlijk willen we weten of de behandeling enig resultaat heeft opgeleverd. Drie tot vier maanden na de behandeling wordt er opnieuw een pocket- of parodontiumstatus gemaakt. Naar aanleiding hiervan wordt in overleg met u de termijn voor de nazorg behandelingen afgesproken. Als de behandeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan er een bacteriologisch onderzoek worden verricht (kweek). Dit wordt opgestuurd naar het laboratorium en indien nodig kan er een antibioticumkuur worden voorgeschreven. Dit gebeurd in overleg met uw tandarts.

Nazorg
Het is belangrijk om de ontstane situatie onder controle te houden. Afhankelijk van de situatie in de mond en uw wensen/mogelijkheden wordt er een afspraak gemaakt per drie, vier, zes of twaalf maanden.

Verdoven (anesthesie)
Een mondhygiënist kan en mag verdoven. Tijdens de behandeling is het dus niet nodig om pijn te ervaren, wel zo prettig!

Uw nota ontvangt u van Infomedics
De verwerking van onze nota's heb ik overgedragen aan Infomedics
Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van nota's.
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Een tijdige betaling voorkomt verhoging van uw nota. Heeft u vragen over uw nota of bent u niet in staat uw nota tijdig te betalen? Dan kunt u terecht op de website www.infomedics.nl.